top of page

Privacy statement - English coming soon!

Evelien MUA kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Evelien MUA en/of omdat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Evelien MUA verstrekt. Dit geldt ook voor gegevens die je per e-mail, telefonisch of op enige andere wijze zelf aan Evelien MUA verstrekt.

 

(Persoons)gegevens die wij verwerken

Evelien MUA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Bankrekeningnummer

 • Beeldmateriaal

 • Locatiegegevens

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw activiteiten op de website van Evelien MUA

 

Evelien MUA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij toestemming is verleend door een ouder of voogd. We kunnen helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via evelienMUA@gmail.com, dan zal deze informatie worden verwijderd.

Doeleinden

Evelien MUA verwerkt je persoonsgegevens in het kader van de volgende doelen:

 • Het opstellen van overeenkomsten, offertes en facturen.

 • Het afhandelen van betalingen.

 • Om contact op te kunnen nemen indien je daartoe een verzoek indient.

 • Het analyseren van jouw gedrag op de website met als doel het verbeteren van de website, het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en voor het bijhouden van bezoekersaantallen.

Bewaren gegevens

Evelien MUA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Evelien MUA verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Evelien MUA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Evelien MUA) tussen zit. 

Websitebezoek

Op de website van Evelien MUA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en overige gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Evelien MUA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

De website van Evelien MUA maakt gebruik van Google Analytics (een service van Google Inc.) om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van je IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Evelien MUA te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Evelien MUA heeft Google geen toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Je kunt via je browser instellingen bepalen welke cookies je wel en niet toestaat.

 

Social Media

Evelien MUA maakt op social media gebruik van datacollectie. Dit betreft soms een vorm van beeldmateriaal. Voor informatie met betrekking tot privacy en social media verwijzen wij u graag naar de desbetreffende platformen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Evelien MUA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander(e), door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar evelienMUA@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Evelien MUA zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Beveiliging gegevens

Evelien MUA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via evelienMUA@gmail.com.

bottom of page